Members

Name Research Interest Email
Zirui Lou (Associate Researcher) Sodium-ion battery anode material zrlou@pku.edu.cn
Runzhi Qin (Associate Researcher) Aqueous battery bushihaoren@pku.edu.cn
Qinghe Zhao (Associate Researcher) Cobalt-based cathode material zhaoqh@pkusz.edu.cn
Shunning Li (Associate Researcher) First principle calculations lisn@pku.edu.cn
Name Research Interest Email
Xinghan Chen Cathode material and spintronics 741077126@qq.com
Xinghua Tan Layered cathode material 2206388539@pku.edu.cn
Jiajie Liu Layered cathode material 1601111598@sz.pku.edu.cn
2020
Name Research Interest Email
Junjie Pan Machine learning jackistudy@stu.pku.edu.cn
Shengming Ma Machine learning mashm3@stu.pku.edu.cn
Zhizhuo Hou Solar cell hzhizhuo@stu.pku.edu.cn
Lele Liu Aqueous battery liulele@stu.pku.edu.cn
Lu Wang Li-ion battery anode material wanglu-1997@stu.pku.edu.cn
Kai Wang Li-ion battery cathode material wk20@stu.pku.edu.cn
Jimin Qiu Li-ion battery cathode and interface qiujm@stu.pku.edu.cn
Chuanxi Chen Aqueous battery chenchuanxi@stu.pku.edu.cn
2021
Name Research Interest Email
Yuhan Gu Multiphysics yuhangu@stu.pku.edu.cn
Zhongxing Xu Li-ion battery cathode material zhongxingxu@stu.pku.edu.cn
Shanglin Wu Material database 2101212678@stu.pku.edu.cn
Hengyao Zhu First principle calculations zhuhy@stu.pku.edu.cn
Zhiying Zhang Knowledge map and machine learning oriamzhangzy@stu.pku.edu.cn
Kang Hu Calculation of the catalytic and Machine learning hukang@stu.pku.edu.cn
Bingxu Wang Material database mining and machine learning 969590853@qq.com
Yuxiang Huang Li-ion battery electrolyte 2101212689@stu.pku.edu.cn
Zhaohuang Zhan Solar cell 2101212703@stu.pku.edu.cn
Haibin Yang Electrocatalysis haibinyang@stu.pku.edu.cn
Wangyang Ding Li-ion battery cathode material dwy@stu.pku.edu.cn
Zijian Li Li-ion battery cathode material Lizijian@stu.pku.edu.cn
Mingjie Shang Li-ion battery cathode material smj@stu.pku.edu.cn
Hongbin Cao Li-ion battery cathode material 2101212682@stu.pku.edu.cn
Zhihai Gao Li-ion battery cathode material zhg@stu.pku.edu.cn
Jiapeng Liu Li-ion battery cathode material liujiapeng01@stu.pku.edu.cn
Xiangming Yao Separation of lithium ions from seawater yaoxmnift@stu.pku.edu.cn
Hao Zhang Li-ion battery anode material zhangh@stu. pku. edu. cn
Zhen Wang Li-ion battery anode material wangzhen-zl@stu.pku.edu.cn
Yinchao Wang Li-ion battery electrolyte 2101212696@stu.pku.edu.cn
2022
Name Research Interest Email
Linpeng Lv Material database and Machine learning lvlinpeng@stu.pku.edu.cn
Yongzhi Liang Li-ion battery cathode material 2201212694@stu.pku.edu.cn
Changfa Sun Li-ion battery cathode material pkuscf@stu.pku.edu.cn
Xiaohu Wang Li-ion battery cathode material wangxiaohu@stu.pku.edu.cn
Xinzhe Yang First principle calculations xinzheyang@stu.pku.edu.cn
Pengfei Xu Aqueous battery 2201212726@stu.pku.edu.cn
Hongkai Yang Li-ion battery cathode material 2201212727@stu.pku.edu.cn
Haoliang Wang Li-ion battery anode material whlsam@stu.pku.edu.cn
Zhikang Deng lithium-ion battery electrolyte dengzk@stu.pku.edu.cn
Jiaxuan Hu Li-ion battery cathode material hujiaxuan@stu.pku.edu.cn
Yuhao Du Li-ion battery cathode material duyuhao@stu.pku.edu.cn
HaoWen Ding First principle calculations dinghw@stu.pku.edu.cn
Minzhi Zhan First principle calculations rolleizhanmz@stu.pku.edu.cn
Guobiao Jin Anode and Interfaces Design for Na-based Batteries guobiaojin@stu.pku.edu.cn
Qiming Xie High-throughput Computational Screening xieqm@stu.pku.edu.cn
Xinhua Qiao Front silver paste 2201212716@stu.pku.edu.cn
Ning Wang AI for Science and Machine Learning ningwang@stu.pku.edu.cn
Shen Zhihao Neutron characterization of catalyst intermediates 2201212696@stu.pku.edu.cn
Name Destination In group year
Guoyu Qian Sun Yat-sen University(Assistant Professor) 2018-2021
Yan Zhao Imperial College London (Postdoctoral Fellow) 2014-2019
Yanhui Cui Beijing Institute of Technology, Shenzhen (Associate Researcher) 2018-2020
Jinlong Yang Shenzhen University (Assistant Professor) 2014-2020
Ziqi Wang Jinan University (Distinguished Professor) 2017-2019
Chao Xin Changchun University of Science and Technology (Associate Professor) 2015-2017
Youdong Shao Heze Univerisity (Associate Professor) 2014-2016
Weibing Liao Shenzhen University (Assistant Professor) 2013-2015
Xiaoyang Yang Shenzhen University (Postdoctoral Fellow) 2014-2018
Yancong Feng South China Normal University (Associate Professor) 2014-2016
Dong Liu Beijing University Of Chemical Technology (Associate Professor) 2014-2016
Bingkai Zhang Guangdong University of Technology (Associate Professor) 2015-2019
Kai Wang Peking University (PhD Candidate) 2013-2016
Hua Guo Stockholm University (PhD Candidate) 2013-2016
Jiangtao Hu Shenzhen University(Associate Professor) 2013-2018
Tongchao Liu Argonne National Laboratory (Staff Scientist) 2014-2019
Rui Tan Imperial College London (PhD Candidate) 2014-2017
Jie Yang The University of Manchester (PhD Candidate) 2014-2017